Zone Expansion

ماژولهائی در برند پارادوکس وجود دارد که توسط آن می توان تعداد زون های کنترل پنل را اضافه نمود.در نسل SP و MG از ماژول افزایش زون (ZX8) و (ZX82) می تواناستفاده نمود.
اما شایان به ذکر است که زونهای قابل استفاده در ZX8 غیر قابل DOUBLING ZONE) ATZ) می باشد.
در نسل DIGIPLEX) EVO) به دلیل وجود سیستم تحت باس (MULTI BUS) می توان از مدلهای (ZX4) (ZX8) (ZX82) با تمام قابلیت های آن ATZ کردن استفاده نمود.
قابل توجه است در نسل MG و SPECTRA ، MAGELLAN) SP) ماکزیمم 3 عدد از برد ZX8 می توان استفاده نمود.
در ماژول ZX4 و ZX82 ← ترمینال PGM وجود ندارد و فقط در ماژول ZX8 یک عدد ترمینال PGM وجود دارد.


شرکت فنی مهندسی سایا نماینده رسمی دزدگیر پارادوکس کانادا در اصفهان

نمایش دادن همه 4 نتیجه